Chiên được người dân cả hai miền sử dụng, biết đâu đấy, chính nó đang mang thông điệp thống nhất, và người dân miền bắc có vẻ đã đến lúc quá chán cái gọi là chuẩn hóa lâu đời rồi cũng nên...Khi đọc một bài thơ, người ta thường cố gắng tìm hiểu cái vẻ đẹp… Read More